Tarihçe

Yuvaköy

Tarihçe

İlk ismi Sideri olan köye devlet tarafından Yuvaköy ismi verilmiştir.Köyün Kuruluşu yaklaşık 150 yıl öncesine dayanır. Önceleri dağınık yerleşime sahip olan köy daha sonra birleşerek bugünkü şeklini almıştır.

Kültür

TÜRKMEN kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

GELENEK GÖRENEK

Düğün başladığı ilk gün erkek evinde ZOR PİLAVI yapılır. Köyde herkes davet edilir. Kız evinde kına gecesi yapılır. Kına gecesinde gelininin sağ eline kına yakıldıktan sonra oyun oynanır. Ertesi gece gelinin sol eline kına yakılır ve oyun oynanır. Gündüz ilk önce damat hamama götürülür. Daha sonra gelin hamama götürülür.

Cumartesi günü damat harmana götürülür ve damada hediyeler verilir. Düğünlerde küçük çapta güreş yapılır. Damat köyün orta yerine getirilip, davetlilerin arsında “Güya Donatım” yapılır. Pazar günü saat 09:30 sıralarında gelin alma yapılır.

Asker uğurlama sırasında köy meydanında toplanılır. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynanır. Askerler evlere davet edilir ve yemek ikram edilir.

ŞAİR –AŞIK

Köyde bulunan Mehmet ARSLAN ve Erhan KARAHAN saz çalıp türküler söyler.

Coğrafya

Tokat iline 53 km, Almus ilçesine 17 km uzaklıktadır. köy arazisinin büyük bölümü Almus barajı suları altında kalmıştır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007  
2000 468
1997 338

Ekonomi

Köyün ekonomisi : Hayvancılık, tarım, balıkçılık, mevsimlik işçiliktir. Hayvancılık : Küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere yapılmaktadır. Yazın yaylaya çıkılıp havalar soğuduğu zaman köye dönüş yapılmaktadır. Tarım : Tarım olarak köyde buğday, arpa, fiğ vb. yapılmaktadır. Balıkçılık : Köyde bulunan kooperatife bağlı kayıkçılar Almus Barajından balık tutmaktadır. Tutulan balıklar kooperatife satılır, kooperatifte köy ve kasabalarda balıkları satar. Barajdan sazan, yayın, çay balığı vb. avlanmaktadır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Gevrek 

KÖYÜN KURULUŞU

1- Hocurlular: Tokat ilinin Saman Pazarı mahallesinden gelmişlerdir. 2- Tüfekcigiller : Niksar ilçesinin Kabak Boğazından gelmişlerdir. 3- Mehteroğullurı: Reşadiye ilçesinin Sazak Köyünden gelmişlerdir. 4- Koşarlar: Reşadiye ilçesinin Öküzlü Köyünden gelmişlerdir. 5- Karlılar: Almus ilçesinin Alan Köyünden gelmişlerdir. 6- Talaylar: Erzurum ili Aşkale ilçesi Sögük Köyünden gelmişlerdir. 7- Tınaylar: Tokat ili Artova ilçesi Bolus Köyünden gelmişlerdir. 8- Öküre Mahallesi : Türkler, Reşdiye Öykürü den gelmişlerdir. 9- Tutuşlar: Sivas ili Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan Köyünden gelmişlerdir. 10- Demirciler: Reşadiye den gelmişlerdir.x 11- Kemallılar: Ormandibi Köyünden gelmişlerdir.

Bu kabileler değişik zamanlarda gelip yerleştikleri için köyün kuruluşuna ait kesin bir tarih bilinmemektedir. 12-BEKDAŞLAR:KÖYÜN YERLİLERİNDENDİR.

Kültür

TÜRKMEN kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Coğrafya

Coğrafi Özellikleri:

Yeri: gevrek köyü, Tokat iline 29 km. , ilçeye 7 km. uzaklıktadır. Dar bir vadi diyebileceğimiz dere yatağına kurulmuş, dört mezradan ibaret bir köydür. Köyün görünüşü yok gibidir. Güney ve kuzeyi yüksek tepelerle kaplıdır. Köy uzunca bir dere yatağına yerleşmiştir.dere içerisinden küçük bir akarsu geçmektedir. Köyün yeri iyice incelendiğinde yıllar önce buranın düz bir yer olduğu, zamanla gerek akarsuyun toprağı aşındırması, gerekse buranın 1939 da geçirdiği büyük deprem neticesinde dere haline geldiği anlaşılmaktadır. Yol boyundaki tortul kayalar incelendiğinde buranın çok eskiden su ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Köyün sahip olduğu önemli bir tarihi ve turistik değer mevcut değildir.

Köyü oluşturan Mahalleler: Gevrek, Öküre, Kırık, Şendere (Öküşmen).

Sınırları: Kuzey de Serince köyleri, güneyde Çevreli Kasabası (Muhat), güneybatıda Ormandibi kasabası, doğuda Almus ilçesi, batıda yine Bakımlı ve Ormandibi ile çevrilidir. Mamu beli diye bilinen yerde 2 km kuzeydedir.

Yeryüzü Şekilleri: Gevrek köyü dağlık bir bölgededir. Mamu beli denilen belin seviyesindedir. Tokat ilinden ve Almus ilçesinden yüksektir. Köyün her iki yakası yüksek tepelerle çevrilidir. Bu tepeler şunlardır: Kuzeyde Göğ Emmi, Kıran Tepesi, Cırahman, Sinek Durmaz; güneyde Güssun Aha Tepesi, Keşalanı Tepesi, Büyük Oba, Dikili taş, ağılın üstü, Kartepe ile çevrilidir. Köy içerisinden geçen akarsu: Kırma mevkiinden doğa derin bir yatakla doğuya doğru Gevrek Köyünden geçer. Almus barajına akan Kınık ve Çevreliden gelen Çevreli çayına dökülür

İklim

Köyün iklimi: İki iklim özelliği taşır. Karadeniz iklimi ve İç Anadolu iklimi. Bunlardan ziyade Gevrek köyü Tokat-Almus kara yolu üzerinde yüksek bir yerde olduğu için (Mamu Beli) kışları çok soğuk ve karlı, yazları serin olur.burada ilkbahar Tokat tan en az 15-20 gün sonra gelir.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search