Meclis Kararları

Mayıs Karar
  • Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince teknik hizmetler sınıfında kadro karşılığı tam zamanlı 1 adet mühendis personelin sözleşmeli çalıştırılmasına, aylık net ücretinin Ocak 2019 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen artılımlı limitlere kadar olan bölümden verilmesine, Belediyemiz meclisince görüşülüp; Meclisimizce Oy birliği ile karar verilmiştir. 
  • 2019 Yılı Yayla şenliğinin 12.08.2019 Pazartesi günü Kınık Beldesi Katırlık Yaylasında yapılmasına, İkramlık dağıltılmasına ve Yöresel sanatçı getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
  • Kınık Merkez bulunan sulama Havuzunun tadilatı ve Beldemizdeki su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı içme suyu arama çalışmalarının başlatılıp karara bağlanmasına; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search