Misyon, Vizyon ve Etik Değerler

MİSYONUMUZ

Kınık Beldesi sınırları içinde mahalli müşterek ihti­yaçları en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti haline gelmek.

VİZYONUMUZ

İyi yetişmiş kalifiye personeller ile, kurumsal kim­liği ve geleneği olan, teknolojiyi iyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı ile insan odaklı öncü ve önder bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

– Sürdürülebilirlik

– Yenilikçilik

– Katılımcılık

– Şefaflık ve Hesap Verilebilirlik

– Verimlilik

– Odaklı İletişim

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search